Näkemyksiäni 

Näkemykseni rakentuvat pitkälti perinteisille kokoomuslaisille arvoille: koti, uskonto ja isänmaa – tosin nykypäivään sopeutettuna. Perinteiset arvot ovat toiminnassamme nykyisin valitettavasti jääneet hieman taka-alalle.

REHELLISYYS KUNNIAAN

Jo lapsesta lähtien olen halunnut puolustaa oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä. Poliisin työssä huomasi nopeasti, ettei sellainen läheskään aina toteudu. Rikoksista saatavat rangaistukset eivät olleet suhteessa uhrin kärsimykseen ja valehtelulla pääsi pälkähästä. Lisäksi uhri jäi hyvin usein ilman minkäänlaista tukea, puhumattakaan korvauksista. Vielä joitain vuosia sitten rikoksentekijä oli keskiössä. Toki oikeusvaltiossa hänelläkin pitää olla oikeutensa, mutta niin pitää ehdottomasti olla uhrillakin. Nykyisin olemme saaneet mm. lainsäädännöllisin keinoin siirrettyä uhrin keskiöön. Hän saa entistä enemmän tukea ja apua sekä rangaistuksiakin on tiukennettu, mutta ei vieläkään riittävästi. Paljon on vielä tekemättä.

TARVITTAESSA TIUKKAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA TOIMINTAA

Järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi ja hallitsematon maahanmuutto ovat jatkossa entistä suurempia haasteita. Niiden torjuminen vaatii entistä tiukempaa lainsäädäntöä, vaikka paljon on jo sen eteen tehty. Viimeksi on sanktioitu mm. itsekouluttautuminen terrorismiin ja ulkomaalaislakia on kiristetty perusteettomien uusintahakemuksen estämiseksi turvapaikkaprosessissa. Lähtökohtana pitää olla, että heidät, jotka saavat Suomeen jäädä, on kotoutettava entistä nopeammin ja saatava työelämään. Heidät, jotka saavat kielteisen turvapaikkapäätöksen tai käyttävät muuten hyväkseen turvapaikkajärjestelmää, on saatava Suomesta nopeasti pois.

 

DIPLOMATIAA JA PUOLUSTUSTA

Suomi on jo pitkään ollut rauhanturvaamisen ja diplomatian suurvalta. Näitä taitoja tarvitaan jatkossakin ulko- ja turvallisuuspolitiikassamme. Maailmalla on useita konflikteja aina lähialueitamme myöden. Esimerkiksi Venäjän johdon häikäilemätön toiminta on ennalta-arvaamatonta. Siksi puolustuksemme on oltava kunnossa diplomatian lisäksi.

JOKAISESTA ON PIDETTÄVÄ HUOLTA

Kovan lainsäädännön lisäksi tarvitaan tukea ja ennaltaestävää toimintaa esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyyn. Nuorten syrjäytyminen on saatava vähenemään, koska se on eräs suurimpia haasteita. Nykyisin keskimäärin puolenkymmentä nuorta aikuista jää vuorokaudessa mielenterveyssyiden vuoksi eläkkeelle. Määrä on inhimillisesti katsottuna, mutta myös talouden näkökulmasta kestämätön. Tukea on annettava perheille ja lapsille entistä aikaisemmassa vaiheessa. Neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen ammattilaiset ovat entistä tärkeämmässä asemassa orastavien ongelmien tunnistamisessa. Se ei yksin riitä, vaan ongelmien työstämisen on jatkuttava sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

ARJEN SANKAREITA OLTAVA RIITTÄVÄSTI

Henkilöstön riittävyys on suuri haaste mm. turvallisuus- ja oikeusviranomaisilla, koulutuksen ja kasvatuksen ammattilaisilla sekä hoito- ja hoiva-alalla. Etenkin näillä aloilla riittävät resurssit on turvattava, koska kyseiset ammattilaiset muodostavat yhteiskuntamme perustan, eräänlaisen kivijalan. Mikäli se rapautuu, tuhoutuu kaikki muukin eikä hyvinvointivaltiostamme jää juuri mitään jäljelle. Surullinen esimerkki tällaisesta on julkisuudessa käsitelty vanhusten hoiva, jossa riittävän henkilöstön resursoinnin lisäksi on tehtävä ryhtiliike mm. hoidon laadun ja valvonnan parantamiseksi. Yhteiskunnan on huolehdittava vanhuksistaan, kuten myös muista tukea tarvitsevista, esimerkiksi sairaista ja mielenterveyskuntoutujista. Se on oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusta.

TYÖN JA VEROTUKSEN OLTAVA KANNUSTAVAA

Suomen hyvinvointi on rakennettu työllä. Tämän linjan pitää jatkua. Työn on aina oltava kannattavampaa kuin joutenolo. Palkalla ja eläkkeellä on tultava toimeen. Työn tekemistä ja yrittäjyyttä on tuettava monin eri keinoin, mm. verotusta keventämällä. Myös eläkeläisten ahdinkoon voidaan vaikuttaa verotuksella. Vain työ ja yrittäjyys mahdollistavat hyvinvointivaltiomme rahoituksen ja ylläpitämisen sekä sen, että meillä on mahdollisuus huolehtia tuen tarpeessa olevista.

PIDETÄÄN SUOMI MAAILMAN PARHAANA MAANA

Meidän on kuitenkin muistettava, että Suomi on monella mittarilla maailman paras maa. Kaksi kertaa peräkkäin meidät on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi. Olemme rehellisin kansa, turvallisin ja oikeusvarmin valtio. Koulutuksemme on edelleen huippuluokkaa ja korruptio on vähäistä. Tämä ei tarkoita, etteikö jatkossa olisi haasteita ja ongelmia. Eräs sellainen on ilmastonmuutos. Sen pysäyttämiseksi maailman eri valtioiden, Suomi mukaan lukien, on tehtävä suuria ratkaisuja, mutta ne on tehtävä realistisessa aikataulussa eikä panikoiden. Myös itse kukin meistä voi tehdä lapsiemme tulevaisuuden vuoksi vastuullisia valintoja ja muutoksia käyttäytymisessään omassa arjessaan.

Kaikki ongelmat ja haasteet ovat kuitenkin ratkaistavissa oikeilla päätöksillä kaikkien suomalaisten etu ja hyvinvointi huomioiden.

Yhteystiedot

Kari Tolvanen

​Puh: (09) 4321 vaihde                                            Email: kari.tolvanen@eduskunta.fi
Osoite​​​​​​: 00102 Eduskunta

 

Eduskuntavaalit 2019

Kampanjapäällikkö

janina@karitolvanen.fi

© 2013 Kari Tolvanen